DR-690 隱藏式凸輪門弓器

產品敘述
 • 高效率門弓器
 • 開門輕鬆,入鎖有力
 • 關門、閂門兩段速度可調
 • 適用於室內門及室外門
 • 功能保固 10 年
 • 開門緩衝功能(選配)
 • 開門緩衝裝置(選配)
 • 停止裝置(選配)
 • 停止角度可任意調整
 • 不分左、右,推、拉門方向皆可安裝
 • 烤漆色另有銀色、極地白、耀石黑、栗子棕可做選擇
 

外觀尺寸

 • 隱藏式
 • 本體尺寸:260(長)*59(高)*37(寬)mm
 • 關門力量:#2-#5 彈簧調整
 • 門扇載重:40-150 公斤
 • 適用門寬:850-1400 mm
 

認證

 • 歐盟 CE 認證,符合 EN1154、EN1634 標準
 • 新加坡PSB認證,符合EN1154標準
 • 台灣 CNS 認證,符合 CNS4723、CNS11227-1 標準
產品特性
  DR-170 DR-660 DR-690 DR-160 DR-120 DR-990 DR-580
關門力量 2-4 2-4 2-5 3 2-4 3-6 2-4
750 mm 30 公斤              
850 mm 60 公斤 V V V   V   V
950 mm 90 公斤 V V V V V V V
1100 mm 120 公斤 V V V   V V V
1250 mm 150 公斤     V     V  
1400 mm 180 公斤           V  
長度 215 236 260 200 215 250 236
高度 54 59 59 54 42 51 59
寬度 32 37 37 32 32 40 40
滑軌組 V V V V V V V
停止裝置 O O O O O O O
一段關門速度可調 V V V V V V V
二段閂門速度可調 V V V V V V V
開門緩衝功能 X O O X X X O
關門延遲功能 X O O X X X O
開門緩衝裝置 O O O O O O O
標準銀 V V V V V V V
極地白 O O O O O O O
耀石黑 O O O O O O O
其他色 O O O O O O O